รถใช้ระหว่างซ่อม ใช้เอกสารอะไรบ้าง


รถใช้ระหว่างซ่อม คือ รถทดแทนรถของเราที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ตามปกติ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ
เช่น รถจะต้องเข้าศูนย์บริการ หรือรถเข้าซ่อมสีและตัวถัง อันเนื่องจากอุบัติเหตุ หลายวัน จึงจำเป็นที่จะต้องหารถมาใช้ทดแทนในระหว่างซ่อม
ปกติแล้ว ในการหารถทดแทน สามารถทีจะสอบถามศูนย์บริการรถยนต์ที่ท่านใช้ หรือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังได้เลย

รถใช้ระหว่างซ่อม.com เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อให้ท่านสามารถ หารถเช่าทดแทนใช้ในระหว่างซ่อมได้อย่างหลากหลายในงบประมาณที่กำหนดไว้ได้อย่างดี
สำหรับเอกสารที่ประกอบการเช่า มีดังนี้
1 บัตรประชาชน
2 ใบขับขี่
3 สำเนาทะเบียนรถยนต์
4 ใบเคลมประกันรถยนต์
5 ใบส่งซ่อมรถยนต์กับอู่สีหรือศูนย์บริการรถยนต์
6 บัตรพนักงาน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด
7 ที่อยู่ปัจจุบัน
8 เบอร์โทรศัพท์มือถือ
9 ไลน์ไอดี

สำหรับเอกสารประกอบการเช่ารถ ท่านสามารถเตรียมเอกสารให้พร้อมโดย
1 บัตรประชาชน 
ถ่ายรูปบัตรประชาชนด้วยมือถือ ควรถ่ายด้านตรงบัตร ไม่เปิดไฟแฟลช เพราะจะทำให้บัตรเกิดแสงแวววาว บดบังสาระสำคัญบนบัตรได้
บัตรประชาชน จะต้องไม่หมดอายุ 

2 ใบขับขี่รถยนต์
การถ่ายรูป ควรจะระวังเกิดแสงวาวบนหน้าบัตร ด้วยการเช็ครูปหลังการถ่ายด้วยเช่นเดียวกันกับบัตรประชาชน
และใบขับขี่ จะต้องถ่ายทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ใบขับขี่
ใบขับขี่จะต้องไม่หมดอายุ 

3 สำเนาทะเบียนรถยนต์
หมายถึง สำเนาทะเบียนรถยนต์ของท่านที่จะเช่ารถมาใช้ทดแทน หรือรถคันที่เข้าศูนย์บริการ อู่สี 
โดยถ่ายหน้าที่มีชื่อผู้เช่ารถในสำเนาทะเบียนรถยนต์นี้ด้วย

4 ใบเคลมประกันรถยนต์
หมายถึง ใบเคลมประกันภัยรถยนต์ ที่ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์ออกให้ ในคันที่ผู้เช่ารถยนต์มีชื่ออยู่ในทะเบียนรถยนต์

5 ใบสั่งซ่อมรถยนต์กับอู่สีหรือศูนย์บริการรถยนต์
หมายถึง ใบรับรถที่ศูนย์บริการหรืออู่สี ออกให้กับเจ้าของรถ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรถเข้าซ่อม

6 บัตรพนักงาน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด
หมายถึง บัตรพนักงานของผู้เช่ารถยนต์ หรือใช้สลิปเงินเดือน ในเดือนล่าสุด เพื่อแสดงแทนก็ได้
ซึ่งแสดงถึงสถานะการทำงานของผู้เช่ารถยนต์

7 ที่อยู่ปัจจุบัน
หมายถึง แสดงที่อยู่ปัจจุบัน ด้วยการแสดงสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย ในกรณีที่เช่าที่อยู่อาศัยนั้นอยู่ 
อีกทั้งยัง สามารถแสดงใบเสร็จรับเงิน ค่าน้ำประปา หรือค่าไฟฟ้า หรือจดหมายที่ส่งมายังที่อยู่ของเราก็ได้

8 เบอร์โทรศัพท์มือถือ
หมายถึง เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน โดยการแสดงด้วยใบเสร็จค่าโทรศัพท์มือถือ เดือนล่าสุด

9 ไลน์ไอดี
หมายถึง ไลน์ไอดีของผู้เช่า เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร แชร์โลเคชั่น 

ทั้งหมดนั้นเป็นเอกสารที่จะต้องเตรียมในการ เช่ารถระหว่างซ่อม 
หรือสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 0994405353
หรือ Line OA: @wmc9245i
 
Visitors: 97,875