รถใช้ระหว่างซ่อม คืออะไร

รถใช้ระหว่างซ่อม คือ รถใช้งานเพื่อทดแทนรถของท่าน ซึ่งอาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมการใช้งาน
อาทิ เช่น รถเข้าศูนย์บริการเพื่อการบำรุงรักษา หรือรถทำสีและตัวถังอันเนื่องจากอุบัติเหตุ

จึงจำเป็นที่จะต้องหารถใช้ระหว่างซ่อม เพื่อใช้งานในระหว่างที่ทำการซ่อม
ดังนั้น เช่ารถถูก.com จึงเสนอทางเลือกเพื่อให้ท่านได้ปฎิบัติงานได้อย่างสำเร็จลุล่วง

ไม่มีอุปสรรคในการเดินทาง ด้วยพาหนะส่วนตัว ที่เหมาะสมกับงบประมาณที่ท่านตั้งไว้
ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน

สอบถามรายละเอียด ได้ที่
โทร 0994405353
Line OA: @sheap


Visitors: 97,875