เอกสารการจอง

เมื่อคุณต้องการเช่ารถ ทางผู้ให้เช่าต้องการความชัดเจนของผู้เช่า

ทั้งในเรื่่องของ อายุ อาชีพ และการติดต่อ ทั้งสถานที่่ทำงานตลอดจนที่่พำนักอาศัย

ดังนั้น จึงจำเป็นที่ผู้เช่าต้องแสดงหลักฐานที่เป็นปัจจุบัน

 

ข้อมูลพื้นฐาน

1 บัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)*

2 ใบขับขี่ (ที่ยังไม่หมดอายุ)*

3 ที่อยู่ที่พักอาศัยในปัจจุบัน

4 เบอร์โทรศัพท์มือถือ

5 สมุดบัญชีธนาคาร

 

ผู้เช่ารถ ที่ทำงานประจำ

1 บัตรพนักงาน, นามบัตร

2 สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด)

3 หนังสือรับรองเงินเดือน

4 รูปถ่ายเซลฟี่ที่ทำงาน

 

ผู้เช่ารถ ที่ไม่ได้ทำงานประจำ

1 แจ้งลักษณะการประกอบอาชีพโดยละเอียด

2 รูปถ่ายกิจการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ

3 เอกสารอื่นๆ เช่น บิลค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต

4 ใบเสร็จค่าเช่าห้อง หรือค่างวดบ้าน คอนโด

 

ผู้เช่ารถ ที่มีอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์หรือค้าขายออนไลน์

1 แจ้งลักษณะการประกอบอาชีพโดยละเอียด

2 รูปถ่ายเอกสาร สินค้า แคปหน้าจอ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

3 แคปหน้าจอร้านค้าออนไลน์ Facebook line IG โดยส่งLink มาแสดง

4 แชร์โลเคชั่น ที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมแสดงหลักฐานในการอยู่อาศัย

5 ใบเสร็จค่าห้อง คอนโด บ้าน โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต

6 บุคคลอ้างอิง

 

ผู้เช่ารถ ที่เป็นนักศึกษา

1 บัตรนักศึกษา

2 ทรานสคริปต์,ผลการเรียนหรือเอกสารการลงทะเบียนเทอมล่าสุด

 

Visitors: 96,941